Komfort budov bez kompromisů

Pokročilé inteligentní řízení budov pro plně
autonomní ovládání a sledování komfortu nájemců.

KEYSYSTEM - inteligentní řízení budov v číslech

100000

ušetřených kWh

4000000

vyhodnocených událostí

2000000

odeslaných příkazů

za průměrnou budovu za rok

Systém přináší tyto výhody:

zvýšení uživatelského komfortu

snížení celkových nákladů na
provoz budov

zajištění měření a bezpečného uchování dat pro pozdější analýzy

monitoring, hlášení přiblížení nebo překročení mezních hodnot

reporting odchylek a incidentů, identifikace problémů

plně automatické akce na základě naměřených hodnot

Přínosy systému popsané na konkrétní implementaci řízení venkovních žaluzií:

Unikátnost systému je založena na vytvoření dynamického matematického modelu objektu včetně související-ho okolí, který kromě 3D vizualizace slouží i k výpočtům polohy jednotlivých oken u členitých budov, případně u složitých vzorců zastínění okolím.

Systém umožňuje řídit žaluzie různými strategiemi

Optimalizace pro osoby uvnitř budovy

zachová žaluzie maximálně otevřené, ale zabrání přímému slunečnímu osvětlení a zahřívání interiéru budovy

Optimalizace pro správce budovy

minimalizace nákladů na chlazení v létě / vytápění v zimě

Optimalizace mezi požadavky správce a komfortem osob uvnitř budovy

Další vlastnosti

Automatické vytažení žaluzií při silném větru

Každou žaluzii lze ovládat manuálně ovladačem v místnosti

Možnost doplnit výpočet o odrazy a odlesky z okolních (prosklených) budov

Na pokyn obsluhy umožní systém strategii globálně měnit – např. vynutit vytažení žaluzií při mytí oken

Možnost exportu všech hodnot pro dodatečnou analýzu a nezávislý audit

Škálovatelná aplikace s minimálními nároky na výpočetní výkon

Rychlá implementace

Řízení žaluzií v budově s členitým půdorysem

Na první pohled se zdá řízení žaluzií triviálním problémem. Ale při bližším pohledu je nutné zvážit, zda chceme jen zastínit kancelářské prostory proti slunci, nebo zda do takové úlohy zahrneme celkový komfort vnímaný jejími nájemníky.

V létě tak může budova minimalizovat přehřívání vnitřního prostoru sluncem a přitom zabránit paprskům přímému prostupu do pracovního prostředí, v zimě pak naopak může řídit provoz tak, aby kromě světelné pohody žaluzie napomohly i vyhřívání, a tím snížily potřebu dotápění prostor.

Dále je nutné zohlednit to, že budova může mít nepravidelný tvar, vnitřní atrium, vertikální designové lamely, slunce se v průběhu roku pohybuje po různě vysoké dráze a s tím souvisí i různé zastínění jednotlivých pater okolní zástavbou.

Na takto komplexní řešení vytváříme 3D model budovy a jejího širšího okolízabudovaným matematickým modelem za pomoci dat získávaných v reálném čase například z meteostanice řídíme pohyb žaluzií tak efektivně, že nikdo v budově nepotřebuje řešit, jaké zastínění je vhodné nyní a jak se podmínky změní za pár minut.

Dodáváme moderním budovám o řád vyšší komfort a ještě šetříme náklady majiteli budovy. Naučili jsme technologie skutečně sloužit obyvatelům a nájemníkům prosklených budov.

Systém umožňuje efektivně provozovat a udržovat budovy – umožňuje sledovat provozní stav zařízení (například počet motohodin, teploty, tlaky, vibrace, osvícení apod.) a stav okolí (meteorologické údaje), na jeho základě vykonávat automatizované akce, a vyzvat operátora k reakci v předstihu například před koncem reálné životnosti zařízení. Tím – kromě automatizace budovy – nahrazuje (cenově neefektivní) pravidelnou preventivní údržbu a eliminuje drahou reaktivní údržbu, která může mít citelný dopad na pohodlí osob a celkovou prestiž správy budovy.

Všechny parametry jsou konfigurovatelné pro každou žaluzii zvlášť. Systém je připojen na standardní sběrnice chytrých budov včetně např. meteostanice. Pro vlastní běh se berou v potaz spočítané a změřené veličiny: poloha slunce na obloze (včetně výšky horizontu), intenzita slunečního svitu (jasno, polojasno, zataženo, difuzní/rozptýlené světlo), stíny okolních budov, čas posledního pohybu žaluzie, čas poslední změny osvětlení, poloha každé žaluzie na budově, plocha okna osvětlená sluncem.

Chcete více informací o produktu?

Zdarma poskytneme organizační poradenství
Kontakt